Skip Navigation LinksHome / Primjena
panel@panel.com.hr
panelcentar@gmail.com
Optimizacija krojnih lista i izrada kuhinja - PanelWizard
Primjena - kuhinje po mjeri, namještaj, optimizacija
 
Skip Navigation Links.
    Language english
   

 

 

PanelWizard optimizira krojne liste i radi plan rezanja za različite namjene:

Optimizacija krojnih lista za pločaste materijale, krojne liste za iveral i panele u proizvodnji namještaja.

Shema rezanja panela sa izlazom na raskrajače Holzma, SCM, Selco, Holzher, Giben i Schelling. 

Izrada planova rezanja u drvnim centrima za prodaju i obradu pločastih materijala. PanelWizard se koristi se za izradu krojnih lista u Elgradu, IverPanu, Akordu i  drugim centrima.

Optimiranje krojnih lista za rezanje stakla i ISO stakla

Optimiranje dužina uz minimalni otpad i najveće iskorštenje - optimizacija rezanja lajsni i okvira za prozore

Optimiranje raznih pločastih materijala - krojne liste za lim, kamen staklo, papir, tkaninu itd

Primjena kod izrade ponuda - krojna lista daje podatke za izradu ponude, računa utrošak materijala i cijenu kantiranja. Napravite ponudu na bazi točnih podataka.

 

Optimizacija plana za utovar kamiona i slaganje paketa različitih dimenzija uz maksimalno iskorištenje prostora

CNC optimizacija, krojne liste za CNC strojeve

 

Ušteda materijala i(ili) vremena

  • Optimizacija krojnih lista za minimalni otpad odnosno najbolje iskorištenje materijala ili krojne liste za jednostavno rezanje odnosno uštedu vremena rezanja.
  • Program zahvaljujući opcijama može optimirat krojne liste uz prioritet uštede materijala ili vremena a korisnik odlučuje odnosno bira koja krojna lista više odgovara za specifičnu primjenu.
Program, nacr i pregledni nacrt.


Isti nacrt optimiran uzdužno i poprečno
Uzdzžna i poprečna optimizacija rezanja panela


PanelWizard krojni nacrt na umreženoj pili.
Više na panelcentar.com

PanelWizard krojni nacrt na raskrajaču Holzher

 

Optimirani planovi za utovar kamiona

  • Za razliku od optimizacije pločastih materijala, kod optimizacije utovarnih lista optimizator ne mora poštivati pravilo da svaki rez mora biti dovršen, odnosno da rez prolazi kroz čitavu dužinu panela. To omogućuje veće iskorštenje prostora za utovar kamiona.