Skip Navigation LinksHome / Optimiranje / PanelWizard - Krojne liste / Uputa
panel@panel.com.hr
panelcentar@gmail.com
Optimizacija krojnih lista i izrada kuhinja - PanelWizard
Krojne liste - uputa
 
Skip Navigation Links.
    Language english
   
Video upute: PanelWizard optimizator krojnih lista za rezanje panela

Uvodni video: novi posao, izbor panela, unos elemenata, optimizacija. Kliknite sliku:.

Uvod u PanelWizard:PanelWizard optimizacija krojnih lista optimirani nacrti

Lista video uputa:

  • PanelWizard optimizator, uvod - panel, elementi, krojna lista
  • Video uputa: unos elemenata, dimenzije i kantiranje
  • Video uputa: dimenzije panela, baza materijala i ostataka
  • Elementi:
    PanelWizard program za optimizaciju krojnih lista unos elemenata god kantiranje
    Paneli:
    PW Software za optimiranje krojnih lista dimenzija panela god baza